Go Turquoise > Uncategorized  > MEDIAVERKLARING / MEDIA STATEMENT

MEDIAVERKLARING / MEDIA STATEMENT

Kansellasie van Tooi Turkoois byeenkomste

Dis met groot teleurstelling dat die volgende byeenkomste van Tooi Turkoois as gevolg van die Covid-19 pandemie gekanselleer moet word:

 • 15 Mei –Voortrekkermonument, Pretoria
 • 15 Mei – Dienssentrum vir Bejaardes, Potgietersrus
 • 21 Mei – Bolivia Lodge, Pietersburg
 • 27 Mei – Paardekraal-monument, Krugersdorp
 • 29 Mei – Panorama Palms Aftree-oord, Kaapstad

Senior persone moet uiters versigtig wees aangesien hulle in die hoërisikogroep val wat besonder vatbaar vir die virus is.

Alle instansies, gemeentes en selfs individue word egter aangemoedig om met gróót omsigtigheid, en met inagneming van alle voorsorgmaatreëls met betrekking tot Covid-19, moeite te doen met hierdie kwesbare groep mense in ons samelewing.

Uitreike kan op verskeie maniere plaasvind:

 • Uitdeel van Bederfpakkies.
 • Gekontroleerde besoeke sodra die verbod op kontakbesoeke opgehef word.
 • Sosiale Media kan ingespan word om steeds die Tooi Turkoois-boodskap – die Bewusmaking van Senior Persone se situasie – uit te dra.
 • Stuur lugtyd en data vir senior persone. Kommunikasie met geliefdes is belangrik.

Let daarop dat alle persone nie toegang tot Sosiale Media het nie. Daar moet dus beplan word vir uitreiking om ook met hierdie persone kontak te maak, sonder om uself in gevaar te stel.

Ons glo en vertrou dat hierdie inperkingstyd verby sal gaan en dat daar weer met hernude ywer en entoesiasme aandag gegee sal word aan verdere byeenkomste en projekte.

Mag die Vader sy hand van beskerming oor elkeen hou!

Cancellation of all Go Turquoise Events

It is with great regret that we had to cancel the following events because of the Covid-19 pandemic:

 • 15 May – Voortrekker Monument, Pretoria
 • 15 May – Service Centre for Seniors, Potgietersrus
 • 21 May – Bolivia Lodge, Pietersburg
 • 27 May –Paardekraal Monument, Krugersdorp
 • 29 May – Panorama Palms Retirement Village, Cape Town

Senior persons must be exceptionally careful in these times as they are the most high-risk group that can contract the Corona virus.

All institutions, congregations and even individuals are nevertheless encouraged to make an extra effort with this extremely vulnerable group of people.

This can be done in several ways:

 • Distribution of Surprise packets.
 • Controlled visits can take place while taking in account the rules of the Lockdown.
 • Social Media can be used to distribute the “Go Turquoise” message which is to create awareness of the plight of Senior People.
 • Send airtime and data for seniors. Communication with loved ones is important.

It must however be noted that not all senior people have access to social media. Therefore, plans should be made to also keep in contact with them.

We believe and hope that this Lockdown period will soon come to an end. We will then start with renew enthusiasm and vigour.

May the Lord bless you and keep you safe.

Diaken Andries Pretorius
Algemene Diakensvergadering
Vise-Voorsitter
081 466 8691
e-pos: diens@diakens.co.za