Go Turquoise > Go Turquoise  > OORDENKING (AFRIKAANS)

OORDENKING (AFRIKAANS)

Gedurende die veldtog Tooi Turkoois vir Bejaardes van 15 Mei tot 15 Junie 2016 stuur die mense van Suid-Afrika hierdie oordenking en gebed aan die versorgers van ouer persone.

Lees eers in die Bybel: Markus 2:1−12

OORDENKING

Jesus was weer in Kapernaum en ‘n skare mense het by die huis waar Hy was, saamgedrom. Daar het toe ‘n groepie mense opgedaag met ‘n verlamde man, met die hoop dat Jesus hom gesond sal maak. Vier van hulle het die verlamde gedra. As gevolg van die samedromming van al die mense kon hulle hom egter nie in die huis naby Jesus kry nie. Hulle het toe die dak reg bokant Jesus oopgebreek en die verlamde man voor Jesus laat afsak.

Wat ‘n aangrypende verhaal is dit nie! Die Bybel vertel ons ook dat Jesus self so aangegryp was deur die vriende se geloof dat Hy die verlamde man gesond gemaak het. Ons lees dikwels hierdie gedeelte en sien dan die wonderwerk raak en soms ook die hardkoppigheid van die skrifgeleerdes wat aanstoot neem, omdat Jesus kon sê dat die verlamde se sondes hom vergewe word. Dit is alles belangrik, maar ewe belangrik is om die wonderlike omgee en sorg van die vriende raak te sien.

Hulle optrede is soveel anders as die blinde Bartimeus wat deur sy vriende en familie buite die stad gelos word om te bedel. Dit is soveel anders as die melaatses wat op ‘n afstand moes roep dat iemand hulle tog net sou versorg, want vriend en familie het hulle aan hul lot oorgelaat, en dit is soveel anders as die siek man by die bad van Betesda. Hulle almal was aan hul eie lot oorgelaat en onversorg en afhanklik van die aalmoese wat verbygangers sou gee.

Die verlamde man, ons weet nie wie hy was nie en ons weet ook nie veel oor sy agtergrond nie, maar ons weet wel dat hy baie goeie vriende gehad het wat werklik vir hom omgegee het. Hulle geloof dat Jesus ‘n verskil in die verlamde se lewe kan maak, het daartoe gelei dat hulle ekstra moeite doen om aan hulle vriend die beste moontlike sorg te gee. Hulle dra hom nie net na Jesus toe nie, maar toe hulle sien dat hulle nie naby Jesus gaan kom nie, breek hulle letterlik die dak oop om hom voor Jesus te laat afsak.

Wanneer ‘n mens hierdie lees kan jy nie help om talle barmhartigheidsorganisasies in jou geestesoog te sien nie, wat soveel ekstra moeite doen om mense in hulle nood te help en hulle drome te laat waar word. En veral kan ‘n mens nie anders as om in hierdie verhaal die wonderlike moed en durf raak te sien van duisende, nee miljoene familielede, verpleërs en versorgers wat met soveel moeite en deernis na bejaardes omsien nie. Hulle wat met groot geduld al die klagtes en seer en verdriet van ons bejaardes aanhoor en met sagtheid hulle vertroos en met die wonderlikste toewyding versorg.

Jesus sê vir die verlamde nadat Hy die vriende se geloof gesien het: “Vriend jou sondes word vergewe.” Ek glo dat God ook nie die wonderlike toewyding van al die versorgers miskyk nie. Dit is die soort sorg en omgee wat ons dikwels laat skaam voel vir die klein bietjie wat ons nog probeer doen. Daarom wil ons vandag met groot dankbaarheid God prys vir sulke omgee mense wat Hy op verskillende maniere in die lewens van ons bejaardes tuisbring. Ons bede is dat God elkeen van julle die krag en die moed sal gee om te bly volhard in die goeie werk wat julle doen en die wonderlike manier waarop julle God se liefde en sorg deur julle lewens bekend maak.

GEBED

Almagtige God en Vader, ons bid dat Uself vandag hier by ons sal wees. Ons wil in die besonder bid vir elkeen wat as ‘n versorger u liefde in hierdie wêreld onder ons bejaardes bekend maak. Mag hulle u liefdevolle hand en u magtige teenwoordigheid elke dag ervaar en gevul wees met die volheid van die Heilige Gees. Mag hulle ten spyte van frustrasies en dalk ook skuldgevoelens, u liefdevolle hand ervaar.

Ons bid ook in ons eie lewens ‘n verandering van harte, sodat ons bewus sal wees van ander se nood en dat ons met dieselfde liefde wat deur Jesus aan ons geopenbaar is, vir dié wat nood ervaar en ook hulle versorgers, sal opdra aan God. Vul ons harte dan met ‘n bewussyn van omgee en openheid sodat ons werklik ‘n verskil in ander se lewens kan maak; vul ons met u Gees en gee ons die vermoë om moeite te doen met elke bejaarde op ons pad en seker te maak dat ons u wonderlike liefde aan hulle oordra. Lei ons ook om ons harte en oë oop te maak vir die nood rondom ons.

Vergewe asb. al ons skuld en laat ons nooit u liefde vergeet nie.

Amen