Go Turquoise > Uncategorized  > Stap Saam met TOOI TURKOOIS en HELP SENIORS

Stap Saam met TOOI TURKOOIS en HELP SENIORS

RSVP Sperdatum:  Donderdag, 26 Mei 2022 om 20:00

Liewe Vriende

Hoop dit gaan goed!

Let asb op die volgende:

  • Die ingang na die Boma is aan die Westekant van die Tuin.  Parkeer asb in die parkeerarea die naaste aan die hek waar julle die Help Seniors vlag sien.
  • Kom ons hou ons Koolstof Voetspoor so klein as moontlik.
  • Toilette is by die Plum Café – maak daar ‘n draai  terwyl jy stap.

Stap in die Botaniese Tuine – Braai-area – (Boma):

Dinsdag, 31 Mei 2022

08:30 – Registrasie

09:00 – Stap

09:45 – Verversings en vermaak

10:30 – Verdaging

Koste:  R45 per persoon

Kunstenaar:  Greunen – Tel 072 093 6945

Bespreek asb by myadmin@helpseniors.org.za Registrasievorm vir groepe van 6 of meer HELP SENIORS Registrasievorm (2)

Sperdatum: Woensdag, 25 Mei 2022

Julle stap op eie risiko

Sien uit na julle teenwoordigheid.

Groete

Anneke Liebenberg

RSVP Deadline:  Thursday, 26 May 2022 at 20:00

Dear Friends

Hope you are well!

Kindly note the following:

  • The entrance to the Boma is on the Western Side of the Garden.  Please park in the parking area closest to the gate where you see the Help Seniors flag.
  • Let us keep our Carbon Footprint as small as possible.
  • Toilettes are at Plum Café – when planning your route, make sure you make a stop there.

Walk in the Botanical Gardens – Boma (Braai-area):

Tuesday, 31 May 2022

08:30 – Registration

09:00 – Walk

09:45 – Refreshments and entertainment

10:30 – Adjournment

Cost:  R45 per person

Artist:  Greunen – Tel 072 093 6945

Book with meadmin@helpseniors.org.zaRegistration form for groups of 6 or more  HELP SENIORS Registrasievorm (2)

RSVP Dead line: Wednesday, 25 May  2022

You walk at your own risk.

Looking forward to seeing you there.

Take care

Anneke Liebenberg