Go Turquoise > Uncategorized  > TOOI TURKOOIS: TUISVERSORGING Virtuele Inligtingsgeleentheid.

TOOI TURKOOIS: TUISVERSORGING Virtuele Inligtingsgeleentheid.

Donderdag 9 Junie 2022 om 19:00

TOOI TURKOOIS: TUISVERSORGING Virtuele Inligtingsgeleentheid in samewerking met Helpende Hand.

Versorging van ouerwordende persone in versorgingsoorde is buite bereik van meeste van ons lidmate en gemeenskappe. Tuisversorging van ons ouerwordende gemeentes en gemeenskappe is ‘n oplossing, tog bly dit ‘n uitdaging, al is dit ‘n nabye familielid. Hoe ouer en meer verswak die persoon is, hoe groter word die fisiese en emosionele uitdaging. 
 
Helpende Hand het die bul by die horings gepak om gemeenskappe te help met die uitdagings.

Kom luister en vra jou vrae rakende Tuisversorging.

Andries Pretorius
081 466 8691

Program vir 9 Junie

Verwelkoming :
Diak Wilna Gates ADV Voorsitter

Opening en Inleiding:
Ds Gert Mc Donald
NHKA Nelspruit Gemeente.

Aanbieder:
Joey Vlok Helpende Hand

Vrae en opsomming.

Afsluiting

Ons Aanbieders

Ds Gert Mc Donald is predikant by die gemeente Nelspruit. Hy is ook betrokke by die Spreekkamer Belladonna wat op die gemeente terrein bedryf word.

Joey Vlok: Voltooi haar BCur graad by RAU. Voltooi BACur deur UNISA met Administrasie en Verpleegonderrig as hoofvakke. Werk vir 15 jaar by Plaaslike Owerhede as Gemeenskapverpleegkundige.
Tydens haar tydperk by Roodepoort Stadsraad het sy begin met opleiding van personeel. Sy begin in 1996 by RAU Kollege waar sy die koördinering van 15 kursusse hanteer het sowel as Gemeenskapverpleegkunde gedoseer het.
RAU verander na UJ en was by UJ tot en met 2010 as dosent en koördinering van buitekurrikulêre kursusse.
Sy raak betrokke by Empilweni Kollege in 2010 waar sy dosent is vir opleiding van Tuisversorgers, Verpleegassistente, Ingeskrewe Verpleegkundiges sowel as Oorbruggings studente.
 
Sedert 2016 is sy betrokke by Akademia waar sy tans Hoër Sertifikaat Kantooradministrasie doseer sowel as die koördinering van HelpendeHand tuisversorger opleiding hanteer.
 
Sy is getroud en geseënd met ‘n dogter en ‘n seun.

TOOI TURKOOIS: TUISVERSORGING Virtuele Inligtingsgeleentheid in samewerking met Helpende Hand.
Registrasie vorm