Go Turquoise > Events 2021

Webinar: Emosionele Impak van Covid-19 op bejaardes

Aanlyn-eredienste, ZOOM-vergaderings, WhatsApp-Bybelstudies….. só het die kerklike landskap oornag verander. Hierdie veranderinge is deur baie positief beleef, maar tog het iets verlore gegaan: persoonlike kontak! Hierdie verlies aan persoonlike kontak word veral onder ons bejaarde lidmate intens gevoel. Hierdie en ander faktore, wat ‘n impak op bejaardes gehad het word bespreek tydens die webinar 

Paneellede

Ds Kathleen Smith

Gemeente predikant NHKA Kaapstad afgelope 30 jaar

Voorsitter Tafelberger tehuis vir selfversorgende Bejaardes: betrokke op bestuur

Gemeente Kaapstad besit ook Huis Fischer, tehuis vir Selfversorgende bejaardes

Voorsitter ACVV Skiereiland (kinderbeskerming)

Voorsitter Eluthandweni ECD Khayelitsha( Ring van Wes-Kaapland en gemeente) (Kinders)

Diensgroep MIV en Vigs

Paneellede

Annemarie Heydenrych

Leefstylkonsultant, Trans-50 Panorama Palms Aftree-Oord

Kwaliteitslewe & Persoonsgesentreerde sorg vir Ouer persone

Koordineer Lewensverrykende Leefstylprogramme vir onafhanklike, semi-verswak, verswakte inwoners asook inwoners met Dementia

Shaun Fabricius

Oordbestuurder: Trans-50 Panorama Palms Aftree-Oord 

My passie: Die bemagtiging van mense sodat hulle, hul volle potensiaal kan bereik.

My doel: Verskaffing van kwaliteit akkomodasie en persoongesentreerde diens vir ons ouer persone binne ‘n finansieel volhoubare raamwerk.

My belangstellings: Sing, visvang, kamp en tyd met gesin

Diaken Andries Pretorius
Algemene Diakensvergadering
Vise-Voorsitter
081 466 8691
e-pos: diens@diakens.co.za

Einde